[ Istorija ] 27 Mart, 2011 21:52

Vidovdanski Ustav je 28. juna 1921. usvojen od strane Ustavotvorna Skupštine. Njime je Kraljevina SHS definisana kao ustavna, parlamentarna i nasledna monarhija sa dinastijom Karađorđević na čelu. Za ustav su glasale demokrate, radikali, bosanski muslimani i Slovenska Ljudska Stranka. Protiv su bili zemljoradnici, republikanci i socijalisti, dok poslanici hrvatskih stranaka, klerikalci i komunisti nisu prisustvovali.

Prema Ustavu, Narodna Skupština je birana tajnim glasanjem, svake četiri godine. Izvršnu vlast ima vlada, koju je Kralj imenovao, a koja je bila odgovorna njemu i Narodnoj Skupštini.

Sa ciljem suzbijanja nacionalizma i separatizma, zemlja je podeljena na oblasti, regione i županije(33).

 

[ Istorija ] 27 Mart, 2011 21:40

Iz straha da će biti napaadnuta od strane Nemačke, a strahujući da joj zemlje saveznice neće stati u odbranu, Rusija 1939. godine potpisuje mirovni pakt sa Nemačkom, Sporazum Molotov- Ribentrop. To je sporazum o nenapadanju i podeli teritorija - SSSR je dobio Finsku, Litvaniju, (Dalje)

[ Istorija ] 27 Mart, 2011 21:31

U leto 1917. godine na Krfu su se sastali predstavnici Srpske Vlade i Jugoslovenskog odbora kako bi se dogovorili o organizaciji buduće države. Krfskom deklaracijom koja je doneta 20. jula (Dalje)

[ Istorija ] 27 Mart, 2011 21:20

Srpska Vlada je 7. decembra 1914. godine donela Nišku deklaraciju kojom se obavezala na borbu za odbranu Srbije i njenu slobodu, kao i oslobođenje svih Srba, Hrvata i Slovenaca, i (Dalje)