[ Hemija ] 23 Oktobar, 2010 17:44
 • Metali čine najvecu grupu hemijskih elemenata.plavi mineral
 • U odnosu na položaj u Periodnom sistemu i karakterističnim svojstvima mogu se podeliti u 3 grupe:
 1. Alkalni metali (metali Ia grupe);
 2. Zemnoalkalni metali (metali IIa grupe);
 3. Prelazni metali (metali b grupa); 
 • Atomi metala povezani su relativno jakim vezama i svi su metali (Dalje)
[ Muzika ] 22 Oktobar, 2010 16:40
 • Arija je numera u operi. Pevaju ih uglavnom glavni likovi, ali i sporednedogs listening to music uloge. Bez obzira da li su dramske ili lirske, izuzetno su tehnicki zahtevne i kroz njih umetnik moze da pokaze svoje profesionalno umece.
 • Artikulacija (articulatio) - razlicito oblikovanje tonova, njihovo zvucno izgovaranje - povezano ili na razne nacine odvojena, sto doprinosi razgovetnosti muzickog teksta, njegovoj izrazajnosti i karakterizaciji.
 • Bibap je dzez pravac koji karakterise brz ritam. To je bio prvi stil naamenjen slusanju, ne igranju.
 • Shansona je oblik zabavne muzike - ljubavne pesme uz instrumentalnu pratnju.
 • Primenjena muzika je termin zaa muziku koja se koristi za potrebe filma, radija i televizije. Nalazi se u funkciji obogcivanja umetnickog dozivljaja.
[ Hemija ] 20 Oktobar, 2010 10:36
 • naziv oxygenium potice od grckih reci i znaci graditelj kiselina.
 • Kiseonik je neophodan za zivot na zemlji;
 • kiseonik se nalazi u VIa grupi i drugoj periodi.
 • u elementarnom stanju kiseonik postoji samo kao dvoatomni i troatomni molekul - to su alotropske modifikacije: kiseonik (O2) i ozon (O3);
 • kiseonik se moze dobiti preradom vazduha, elektrolizom vode i termickim razlaganjem odredjenih kiseonicnih jedinjenja.
 • u laboratoriji kiseonik se dobija zagrevanjem jedinjenja kao sto su ziva(II)-oksid (HgO) ili kalijum-permanganat(KMnO4).
 • Kiseonik je gas bez boje, mirisa i ukusa.
 • slabo se rastvara u vodi i moze se prikupljati iznad vode;
 • ozon se moze dobiti iz kiseonika pod uticajem elektricne struje. to je bezbojan gas koji u atmosferi zemlje cini sloj koji stiti prirodu od stetnog zracenja.
 • kiseonik se jedini i sa metalima i sa nemetalima.
 • reakcijom kiseonika sa metalima nastaju oksidi metala, a sa nemetalima - oksidi nemetala.
 • kieonik nastaje ui procesu fotosinteze.
 • neophodan reaktant za svaku reakciju sagorevanja.
 • kiseonik ulazi u sastav razlicitih jedinjenja kao sto su kiseline, hidroksidi, soli, alkoholi, proteini, nukleinske kiseline i druga.
 • u industriji koristi se za sve reakcije sagorevanja, a u medicini, astronautici i ronilastvu za punjenje boca koje sluze kao pomoc pri disanju. koristi se i kao sredstvo za autogeno zavarivanje i secenje metala i kao raketno gorivo.
[ Hemija ] 14 Oktobar, 2010 22:12
 • oksidacija je reakcija sjedinjavanja kiseonika sa nekim elementom.
 • oksidacija moze biti:
 1. tiha (disanje, rdjanje gvozdja);
 2. brza - burna (sagorevanje);
 • prema tome kako reaguju sa vodom, oksidi se dele na:
 1. kisele okside - oksidi nemetala koji u reakciji sa vodom daju kiselinu, i nazivaju se anhidridi kiseline;
 2. bazne okside - oksidi metala koji u reakciji sa vodom daju bazu ili hidroksid;
 3. neutralne okside - koji ne reaguju sa vodom, i
 4. anfoterne okside - oksidi koji u reakciji sa vodom daju ili bazu ili kiselinu, zavisno od uslova kiseline.
[ Generalna ] 14 Oktobar, 2010 21:59

Evo par linkova koji vam mogu koristiti:

 • www.svethemije.com
 • www.biozone.co.nz/links.html
 • www.fauna.hr
 • www.geografija.hr
 • www.vokabular.org/gramatika/doku.php
 • www.pravopis.tripod.com
 • www.maturski.com
 • www.puskice.net
 • www.seminarskirad.com
 • www.mis.org.rs
 • www.teslasociety.com
 • www.viva-fizika.org
 • www.znanje.org
 • www.razvojkarijere.bg.ac.rs
 • www.eureka.phy.bg.ac.rs
 • www.royalfamily.org
 • www.aleksasantic.com
 • www.kis.org.rscat holding computer mouse
 • www.desanka.org.rs
 • www.ivoandric.org.rs
 • www.khazars.com
 • www.ppnjegos.org
 • srpska-majka.weebly.com
 • www.kodkicosa.com/manje_poznate_reci.htm
[ Hemija ] 14 Oktobar, 2010 21:40
 • Sumpor - VIa grupa, 3. perioda;
 • Latinski naziv - sulphur
 • U elementarnom stanju gradi viseatomne molekule.
 • elementarnog sumpora u prirodi 200 metara ispod povrsine zemlje i u vulkanskoj lavi;
 • u obliku jedinjenja ga ima dosta, ulazi u sastav mnogih ruda i minerala.
 • biogeni je element.
 • fizicka svojstva:
 1. cvrsto agregatno stanje
 2. ne rastvara se u vodi
 3. zute boje
 4. slab miris
 5. rastvara se u organskim nepolarnim rastvaracima
 • ima vise alotropskih modifikacija i u zavisnosti od toga moze biti praskastog, kristalnog ili plasticnog izgleda.
 • elementarni sumpor ima veliku primenu: u medicini (sumporni sapun za kozna oboljenja), u poljoprivredi (zastita biljaka od stetocina), za proizvodnju sibica, boja, eksploziva i za dobijanje gume.
 • hemijska svojstva:
 1. valenca sumpora moze biti II,IV i VI;

H2S-sulfidna(vodonik-sufid) kiselina

H2SO3-sulfitna(sumporasta) kiselina

H2SO4-sulfatna(sumporna) kiselina

    2. nikada se ne dodje voda u kiselinu, uvek kiseelina u vodu.

 • Primena H2SO4: dobijanje deterdzenata, boja, lekova, vestackog djubriva, vestackih vlakana, eksploziva, proizvodnja akumulatora, metalurgija, dehidrataciono sredstvo. 
 • miris pokvarenog jajeta (H2SO4); (Dalje)
[ Generalna ] 14 Oktobar, 2010 20:45

Ovaj sajt je namenjen prvenstveno učenicima srednjih i osnovnih škola ali će biti od koristi i studentima kao i svima koji žele naučiti nešto novo ili podsetiti se starog gradiva. Članci su napisani u vidu kratkih objašnjenja i navođenja najvažnijih delova lekcije, kako bi se gradivo najlakše shvatilo i naučilo.

Sajt je stalno u izradi i biće još dosta članaka i lekcija iz različitih oblasti, kao i linkova gde možete naći dodatne informacije.

Ukoliko imate neko pitanje, zamerku, savet ili želju za sledeći članak, možete mi poslati email na crazycandy_blog@hotmail.com

Uživajte :)

[ Hemija ] 14 Oktobar, 2010 20:12
 • Ugljenik: IV grupa, 2. perioda;
 • Ugljenik je najrasprostranjeniji element u prirodi.ugljenik
 • U elementarnom stanju nalazi se u obliku grafita i dijamanta.
 • U obliku jedinjenja ga ima mnogo ulazi u sastav nafte, prirodnog gasa, uglja, drveta, stena rude, biljnog i zivotinjskog sveta
 • Osnovni biogeni element, ulazi u sastav masti i ulja, ugljenih hidrata
 • Alotropske modifikacije:
 1. grafit
 2. dijamant
 3. fuleren
 • Grafit je suvo-crn, mek, tesko se topi i  (Dalje)
[ Biologija ] 13 Oktobar, 2010 19:02
 • Bioloska evolucija coveka predstavlja promene telesnih osobina koje su se desile tokom razvoja ljudske vrste.
 • Bioloske promene su:
 1. velicina ocnjaka se smanjilaevolucija coveka
 2. povecala se zapremina mozga
 3. hod na dve noge (cime su se ruke oslobodile za rad)
 • Kulturna evolucija coveka podrazumeva promene u ponasanju, obicajima, navikama, verovanju, znanju ljudi i uredjenju drustva.
 • Promene u kulturnoj evoluciji su:
 1. organizovan rad
 2. pojava govora
 3. gajenje biljaka i pripitomljavanje zivotinja
 4. izrada orudja
 5. prve naseobine
 6. pojava pisma
 • Kulturna evolucija je tekla uporedo sa bioloskom evolucijom. Sve promene su tekle sporo.
 • Ono sto coveka izdvaja od ostalih zivih (Dalje)
[ Hemija ] 08 Oktobar, 2010 12:23
 • N2 - nepolarna kovalentna veza
 • Nalazenje u prirodi:

       - elementarnog azota(N2) u prirodi ima dosta, cini 2/3 vazduhanitrogen

       - u obliku jedinjenja ga ima malo zato sto je nereaktivan 

 • biogeni element, ulazi u sastav amino kiselina i proteina 
 • fizicka svojstva:

       - gas bez boje i mirisa

       - manje se rastvara u vodi od kiseonika

       - nereaktivan

       - po svojoj nereaktivnosti slican je plemenitim gasovima (Dalje)