• Personifikacija - davanje ljudskih osobina neživim stvarima i nepostojećim bićima.
  • Onomatopeja - prenošenje i oponašanje glasova i zvukova iz prirode.
  • Epitet - reč ili grupa reči koja ističe važnu osobinu glavnog pojma koji bliže određuje. Ima značajnu estetsko-poetsku funkciju u književnom delu.
  • Gradacija - postepeno nabrajanje slika, događaja, osećanja ili postupaka likova.
  • Apostrofa - neposredno obraćanje uglavnom odsutnim ličnostima, predmetima i apstraktnim pojmovima.
  • Poređenje (komparacija) - upoređivanje manje poznatog pojma sa nekim sličnim, nama vise poznatim.
  • Metafora (skraćeno poređenje) - opisivanje jednog predmeta ili pojave pomoću drugog, njemu sličnog, gde reči nemaju doslovno, već preneseno značenje.
  • Alegorija - proširivanje prenesenog značenja reči na celu pesničku sliku, tj. više metafora u jednoj pesničkoj slici.
  • Aliteracija - ponavljanje istih suglasnika ili suglasničkih grupa u nizu reči ili stihu.
  • Asonanca - ponavljanje istog samoglasnika u stihu. Upotrebljava se da bi pojačali zvučnost stihova i naglasili izražajnost pesničkog jezika.
  • Simbol - reč koja označava neki konkretan predmet, a upućuje na neki apstraktan pojam ili grupu pojmova.