[ Biologija ] 01 April, 2011 17:06
 • Ozon je molekul kiseonika koji se sastoji od tri atoma.
 • U nižim slojevima  atmosfere je zagađivač ali u stratosferi (20-30km iznad površine Zemlje) on grdi zaštitni sloj - ozonski omotač. Ozon deluje štetno na čoveka - izaziva promene u mozgu, srcu i jetri, oštećuje krvna zrnca, smanjuje kapacitet pluća i ubrzava starenje.
 • Ozonski omotač štiti Zemlju od negativnog delovanja UV zračenja jer ima osobinu da upija ultraljubičaste sunčeve zrake.
 • Oštećenja u ozonskom omotaču, poznatija kao "ozonske rupe", nastaju oslobađanjem freona u atmosferu. To su, zapravo, razređeni i istanjeni delovi atmosfere kroz koje Sunčevo zračenje počinje da ugrožava život na Zemlji.
 • Freoni su nezapaljiva, stabilna i netoksična jedinjenja koja se drugačije nazivaju hlorfluorugljovodonici (CFC jedinjenja). Koriste se u industriji sprejeva, proizvodnji rashladnih uređaja, proizvodnji plastičnih pena, sterilizaciji medicinskih instrumenata.

 

 • Prva oštećenja ozonskog omotača primećena su 1985. godine na Južnom polu, iznad Antartika.
 • Ozon prirodno nastaje u gornjim slojevima atmosfere pod dejstvom sunčevog ultraljubičastog zračenja.
 • Dugotrajno izlaganje UV zracima može dovesti do raka kože i katarakte. Takođe, kod biljaka ono usporava proces fotosinteze i uništava fitoplanktone.

 

[ Biologija ] 11 Mart, 2011 22:24

Kisele kise su posledica zagadjenja vazduha (aerozagađenja), usled povećane koncentracije oksida azota i sumpora u vazduhu. Ti oksidi reaguju sa kapljicama vodene pare i grade sumporastu, sumpornu i azotnu kiselinu, stvarajući tako kisele padavine.

 Uzroci:

 • sagorevanje fosilnih goriva, najviše lignita i uglja
 • povećana koncentracija oksida azota i sumpora

Posledice:

 • povećava se kiselost vode u potocima, rekama i jezerima, sto je uzrok osiromašenja živog sveta u istim
 • svi delovi biljke koji dodju u kontakt sa kiselim padavinama propadaju, postaju osetljivi na parazite i polako se suše
 • dolazi do razaranja fasada, spomenika, mostova i drugih predmeta od kamena i metala, praveći velike štete u gradovima
 • može izazvati masovno trovanje ljudi i životinja
 • doprinose okiseljavanju zemljišta pri čemu biljke počinju da se suše i odumiru
 • ugrožavaju i podzemne vodne resurse
[ Biologija ] 13 Oktobar, 2010 19:02
 • Bioloska evolucija coveka predstavlja promene telesnih osobina koje su se desile tokom razvoja ljudske vrste.
 • Bioloske promene su:
 1. velicina ocnjaka se smanjilaevolucija coveka
 2. povecala se zapremina mozga
 3. hod na dve noge (cime su se ruke oslobodile za rad)
 • Kulturna evolucija coveka podrazumeva promene u ponasanju, obicajima, navikama, verovanju, znanju ljudi i uredjenju drustva.
 • Promene u kulturnoj evoluciji su:
 1. organizovan rad
 2. pojava govora
 3. gajenje biljaka i pripitomljavanje zivotinja
 4. izrada orudja
 5. prve naseobine
 6. pojava pisma
 • Kulturna evolucija je tekla uporedo sa bioloskom evolucijom. Sve promene su tekle sporo.
 • Ono sto coveka izdvaja od ostalih zivih (Dalje)