• Fonetika je deo nauke o jeziku koji proučava glasove i njihove promene. Ona je i fiziološka i fizička nauka.
  • Govorni organi ljudskog tela su:
  1. pluća, trbušni mišići, dijafragma i dušnik - skupljanje, istiskivanje i sprovođenje vazduha
  2. glasne žice, jezik, zadnje i prednje nepce, alveole, zubi i usne - proizvođenje glasova
  3. ždreona, usna i nosna duplja - pojačavanje glasova
  • Glas je proizvod druge i treće skupine govornih organa.
  • Tri sastavna elementa glasa su: jačina, visina i boja.
  • Jaćina zavisi od amplitude, ukoliko je amplituda veća - utoliko je glas jači.
  • Visina zavisi od brzine kojom trepereće telo treperi - što je veći broj treptaja u jedinici vremena, to je glas viši.
  • Boja je određena oblikom rezonatora (ždreona duplja, usta, nos). Svaki čovek ima posebnu boju glasa jer je oblik govornih rezoatora kod svakog pojedinca različit.